Yaman Bilimci Blog

1

Ornihopter Nedir?

Ornithopter kelimesi Yunanca ornitos (kuş) ve pteron (kanat) kelimelerinden geliyor. ‘Helikopter’deki ‘helix’ ve ‘pter’ de mesela spiral kanat demek aslında. Ya da multicopter dediğimizde çoklu kanat anlamına geldiği gibi. Tarihte pek çok örneği var,...

0

Merhaba dünya!

Günümüzün asıl sorunu, bilgi üretmek değil bilgiyi kullanabilme becerisi geliştirememektir. Bilgi tüm dünyanın tarihsel süreçlerinden gelip, ortak aklıyla birikerek dağlar kadar olmuş, bu dağlar kadar bilgi, birey aklına o kadar yakın durmaktadır ki, sadece...